M. Dobiš: Uvjeti državnih potpora kod kredita još se mogu promijeniti

Za naknadu se prijavilo tek oko 10.000 kućanstava.

U vezi s povećanjem kamatnih stopa na hipoteke, troškovi su porasli za mnoga kućanstva. Vlada je stoga početkom godine pokrenula državne potpore. Interes za ovu socijalnu pogodnost iskazalo je manje od 10.000 kućanstava. Vlada je procijenila da će pomoći više od 50.000 ljudi.

Izvršni direktor Financijskog kompasa Matej Dobiš najstrožim pravilom državne koristi nazvao je činjenicu da se kredit ne smije refinancirati. Time su eliminirani zajmoprimci koji su to učinili prošle godine. Za prijavljenu državnu potporu nisu mogli znati, informacija o pripremljenoj seriji stigla je tek krajem prosinca.

“Svi dužnici koji su refinancirali, kojima je fiksacija istekla u prvom do jedanaestom mjesecu, nisu znali za ovu državnu potporu. Politička stranka koja je trenutno na vlasti već je najavila da želi pomoći ovakvim kreditima, ali nismo znali za uvjete”, rekao je Dobiš.

O državnim potporama kreditima u emisiji je urednica RTVS-a Iveta Vanková razgovarala s Matejem Dobišem, generalnim direktorom Financijskog kompasa. Pogledajte snimku cijelog intervjua:

Dobiš je podsjetio da neizvjesnost oko mogućeg dolaska državne potpore ovisi o ishodu izbora, ali i o mišljenju stručne javnosti. Narodna banka Slovačke također se protivila uvođenju opće pomoći.

Prema sadašnjim uvjetima, dužnik može od države dobiti pomoć od najviše 150 eura u obliku poreznog bonusa. Potpora ne smije biti veća od 1800 eura godišnje. Ako sam do sada imao ratu, a povećala se, mogu tražiti 75 posto povećanja svoje rate, objasnio je Dobiš.

Pravila još uvijek mogu biti ublažena

Vlada ima djelomično stroge uvjete. Osobe koje su refinancirale svoje hipoteke prije 31. prosinca 2022. sada također ispunjavaju uvjete za pomoć državnog zajma. Osobe koje su to učinile tijekom prošle godine i dalje su diskvalificirane od pomoći.

Prema Dobiševim riječima, pomoglo bi kad bi se država više pozabavila refinanciranim kreditima. Ne vidi u tome političku nezainteresiranost, tvrdi da je to kompleksniji problem. Ljudi su refinancirali kredite unatoč prijetnji viših kamata. U mogućim promjenama ne vidi prepreke.

“Kada bi se formula postavila tako da ako se rok dospijeća ni na koji način ne produžuje ili skraćuje, onda bi se mogli naći takvi dužnici. Nisu svi željeli skratiti rok dospijeća, što bi, paradoksalno, značilo još veću otplatu po povećanim kamatama“, nastavio je Dobiš.

Prema Dobiševim riječima, izmjene pravilnika mogle bi se nastaviti. Tražitelja pomoći višestruko je manje od očekivanog. “Ovisi kakva će biti sljedeća potražnja. Možda će se druga pravila prilagoditi na štetu onih ljudi koji su refinancirali kredite, također mogu biti prihvatljivi”, dodao je.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
VRT